lördag 22 mars 2014

Växjö sänker skatten

Fr o m 1 jan 2015 bildas sannolikt Region Kronoberg. Då skatteväxlas det på kollektivtrafiken. Därför kommer Växjö att kunna sänka sin kommunalskatt. Hitintills har Växjös skattebetalare under många år betalat för mycket till systemet och andra kommuner för lite. Alliansens linje i Växjö är att Växjö skall ligga på genomsnittet eller under. Bo Frank Växjö 20140322