torsdag 13 mars 2014

Växjö är bäst i klassen!

Hade möte med min beredning, programberedningen för bostadsbyggande och riksdagebs civilutskott. Alla partier framställde Växjö som en mönsterkommun för byggande. Ofattande, energisnålt och billigt. Det finns olika anledningar till detta. Konkurrens, vårt sätt att markanvisa, planberedskapen, att kommunen är en aktör på arbetsmarkmnaden. Vi är helt unika i Sverige. Antalet studiebesök till Växjö kommer att öka än mer. Alla är glada. Utom sossarna på hemmaplan. Bo Frank Stockholm 20140313