fredag 7 mars 2014

Kvotera mera - och Emigrantinstitutet

Divina Commedia fortsätter. Eller tragedin om stiftelsen Enmigrantinstitutet. Det är precis som Lennart Johansson säger. Efter fem års friarstråt har stiftelsen inte lyckats hitta en enda mecenat som är beredd att satsa pengar! Nu anklagas vissa ledamöter för jäv. Detta är rent trams. Men icke förty så byter kommunen ut sina ledamöter i styrelsen. Så att inte det kan användas som argument. Nu tar vi folk från kommunstyrelsen och sätter in i styrelsen. Kulturparken är en stor succée. Hade Utvandrarnas hus och Smålands museum fortsatt jobba i sina stuprör hade kräftgången fortsatt. Nu har vi ökade besökssiffror och spännande utställningarna. Kommunen och landstinget satsar för att det finns en jordmån för utveckling. Man kan inte så på hälleberget! Och i sommar invigs Kulturarvscentrum Södra Småland. Läser i DI att Anders Borg nu hotar skarpt med kvotering i bolagsstyrelser. Jag gillar det och tycker att han skall slå till direkt. Speciellt när Svensk Näringsliv har en ordförande som inte anser att det inte finns några kompetenta kvinnor att tillgå! Sitter nu på s k strategisamråd på Utvandrarnas hus. En bra möteslokal. Dagens tema för den samlade kommunledningen är morgondagens samhällsbyggande. Jag har idag lanserat förslaget att det s k skönhetsrådet skall återuppstå. Vi behöver diskutera estetiska världen i större utströckning i vår stad. " Så fatta all sanning och våga all rätt och bilda det sköna med glädje" skrev Esaias Tegnér i den mäktiga dikten Det eviga. Denna dikt som lästes som dagens dikt i P1 samma dag somk tyskarna ockuperade Norge. " Väl formar det starke med svärdet sin värld, väl flygar som örnar hans rykten, men någon gång brytes det vandrade svärd och örnarna fällas i flykten, vad våldet må skapa är vanskligt och kort det dör som en stormvind i öknen bort". Detta var dessuton den första dagens dikt som sändes 1 februari 1938 och lästes av Gabriel Alw. Bo Frank Växjö 20140307