fredag 10 januari 2014

Tack till alla er som sliter!

Nu är det snart helg igen. Tusentals och åter tusentals Växjöbor kommer att göra något för någon medmänniska.  I kyrkor och samfund, i kulturlivet, i föreningslivet, inom idrotten, som stödfamiljer till flyktingar, som vänfamiljer till utländska studenter, i brottsofferjour, i kinnojouren och många, många enskilda konakter. I det goda samhället bidrar alla efter förmåga. I det goda samhälller bryr sig folk om något annat än sig själv! Jag skulle vilja synliggöra alla som sliter och jobba för andra. Om ni inte fanns skulle vi ha ett kallt och fattigt samhälle!

Bo Frank
Växjö 20140110