fredag 3 januari 2014

Skrämmande okunnighet hos riksbankschefen

Attefall är för snäll när han konstaterar att riksbankschefen inte är helt uppdaterad om svensk bostadsmarknad och vad som är på gång. Mitt förtroende för riksbankschefen är näst intill borta. Efter dagens utspel undrar man hur insatt Ingvés är inom andra sakområden? Och när blev det riksbankschefens uppgift att bli allmänpolitiker? Skall riksbanken uppfattas som obeoende skall de sköta penningpolitken och låta regering och riksdag sköta resten.

Bo Frank
Blekinge 20140103