söndag 26 januari 2014

Östra Göinge kommun säger nej till utökat avtal om ensamkommande flyktingbarn

En enig kommunledning säger nej till att kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn. Motiveringen är den samma som för Växjös del.( Fast Växjö vill ha ett avtal på en lägre nivå!) Att kommunen ligger i topp när det gäller flyktingmottagande. Migrationsverket struntar i dagsläget i hur det totala flyktingmottatagandet ser ut i kommunerna. Jag är starkt kritiskt till Migrationsverket.
Samma sak när det gäller att öppna upp flyktingförläggningar. Då tycks man heller inte ta hänsyn till detta. En socialdemokratisk kollega i en Värmlandskommun talar i senaste numret av Dagnes Samhälle om en " krigsförklaring mot kommunen". Jag har uppmärksammat regeringen på detta. Men vi har ju dessvärre inte ministsterstyre i Sverige utan snarare motsatsen.

Bo Frank
Växjö 20140126