tisdag 14 januari 2014

Bristande stöd för skolan

Idag vill alliansen ha en kommisstion för skolan. En internationell kommission. Utmärkt. Men om den kommer fram till att skolan ställer för lite krav/eleverna är för lata och föräldrarna inte stöttar skolan? Vad gör man då?

Det är dags för politiken att inse att politiken inte löser alla problem! Bolla tillbaka frågan till föräldrarna!? Inte valvinnande, men rätt och riktigt!

Det är dags för vuxenvärlden att visa vägen. Inte att bli slavar under tonåringar!


Bo Frank
Växjö 20140114