onsdag 11 december 2013

Mer resurser till förskolan

Alliansen i skol-och barnonsorgsnämnden satsar friskt på mer reurser till förskolan. Ordföranden har gång på gång betonat att detta är en långsiktig satsning. Alliansen kommer att fortsätta denna inriktning i budget 2015 som presenteras i månadsskiftet maj/juni. Bo Frank Växjö 20131211