torsdag 5 december 2013

Webbkommentarer

Jag tillhör dem som anser att media bara borde publicera inlägg där man talar om vem man är. Ser hur olika politikerkollegor använder sig av oliga signaturer för att försöka vara med i en opinionsbildning. Detta är inte rent spel. Anser dessutom att dessa kommentarer är en del av ett samhälle som misskrediterar och ringaktar 98,5% av alla politiker som sliter ärligt och oegennyttigt. Bo Frank Kosta 20131205