tisdag 3 december 2013

Pisa 2

Enligt min mening beror den svenska skolans misslyckande på bristen på ordning och reda. Det är kepsar på, mobiltelefoner, dålig hörsamhet mot lärare, brister i hemmens stöd till skolan och en allmän lättja. Detta går ut över de svagaste eleverna. Bo Frank Växjö 20131203