torsdag 5 december 2013

Kommentarer

Har nu läst Time, från pärm till pärm. Intressant om Kina. Läser om att FRA spionerar på Ryssland. Är det en nyhet? Är det inte det som de är tillför? Läser också hur man dramatiserar det faktum att det snöar och blåser ibland. Hör nu föredragning om en regional översiktsplan. Inser inte riktigt behovet av en sådan. Vet att några KS-ordförande i Värmland tänker högt, att Värmland borde bli en enda kommun. De flesta kommunerna i länet är i nedåtspiral. I vårt län. Ser inga problem de närmsta åren. Men om 10 år måste något hända. Bo Frank Kosta 20131205