måndag 9 december 2013

Efterdebatten kring PISA

Förstatliga skolan? Hur fungerar polisen och arbetsförmedlingen? Är det en resursfråga? Nej. Sedan 2006 har skolans reurser ökat netto med 9%. Handlar det om ledarskap? Ja. Handlar det om det fria skolvalet? Ja,till en del. Man har kunnat välja bort dåliga kommunala skolor. Hade dessa skolor varit bättre med staten som huvudman? Jag har varit med så länge så att jag vet att Arabyskolan hade sämre resulat än Bergundaskolan när skolan var statlig. Vilken regering har haft mest fel? Alla läroplaner fram till 2006 har beslutats av borgerligab regeringar som varit i händerna på flumpedagoger. Dessa får nu okritisk yttra sig om dagens skola. ¨Fyra år till med Björklund så vänder det. Men knäckfrågan som ingen vågar ta i som jag ser det är ordningen i skolan och bristen på uppbackning från föräldrarna. Det är lätt att skylla problem i hemmen på skolan. Och om en skola blir stökig där eleverna tagit komandot, då väljer föräldrar andra kommunala skolor eller friskolor. Det börjar i skolan, säger en del. Andra att det börjar i hemmen. Skolans kunskapsuppdrag kolliderar med den sociala uppgiften som blir starkare för varje år som går. Det är det vi ser i svensk skola. Detta, sista diskuteras sällan. Vi har hög lärartäthet, kort skolår och bra med resurser jämfört med andra länder. Hängde det på insatta kronor borde vi vara bäst i världen. Vi måste tillbaka/framåt till en skola där man har respekt för lärande, för ordning och reda. Själva samhällets idé är att ge skydd för de svaga. Elever som kommer från likvärdiga länder är inte imponerade över svensk skola. Problösning i grupp är nog bra. Men att kunna "pluttifikationstabellen", som Pippi kallade den, är inte heller fel. Eller den inramning av humanism som det klassiska bildningsidealet kan ge. Inser dock att i detta ämne är alla experter. Men jag tror att jag har lite rätt. Bostadessegregationen hade dock ökat skillnaderna lika mycket som det fria skolvalet tror jag. Problemet är att det inte att det finns för många bra skolor/friskolor utan att man inte stänger dåliga skolor? Men vem vågar stänga den enda skolan? Kan staten stänga statligta skolor som är dåliga? Det gjordes aldrig när staten var huvudman för skolorna! Bo Frank Växjö 20131209