onsdag 20 november 2013

Ny måltidsorganisation för Växjö kommun

Har idag presenterats av alliansen. Bättre mat, brukarinflytande, upprustning av kök, tre organisationer blir en, måltidsakademi mm. Att gälla från 1/1 2015. Effektiviseringsvinster kan omvandlas til fler förskolärare och lärare! Allianspartierna eniga om inriktningen. Bo Frank Växjö 20131120