onsdag 21 november 2012

Fullmäktige mm


Datum 2012-11-20
Hade ett viktigt lunchmöte idag. Med ett kommunalt bolag som har bra och stora planer. Så till fullmäktige via Ernstsons foto där jag beställde julkort med personliga motiv.

Gruppmöte som leddes av centerns Eva Johansson som har bra erfarenhet. Alltså alliansens gruppmöte. Det enda som stör mig ärt att vi är dåliga på att sprida talaruppdragen i fullmäktige mellan våra ledamöter. Vi måste bli bättre!

Fullmäktige. Tam opposition. De gnäller mest över uteblivna ärenden. De skapar lite själva utöver gnäll. Konstaterar också att ingen ifrågasätter principiellt viktiga ärenden kring om ekonomi, näringslivspolitik, flyktingmottagande eller inriktning på kommunens verksamheter.

Bra frågor från allmänheten. Saknar Patric Svensson. Mycket. Blev uppringd av SmP. Vet precis vad som kommer att stå i artikeln och infallsvinkeln när jag vet vem som frågar. Anar två kommande artiklar som vill göra gällande att m är för segregation. Dels genom intervju med mig och dels med en  annan moderat fullmäktigeledamot. Detta är sådant man får ta som politiker. Att media sätter agendan. Men det är så förutsägbart. Har inget att klaga på egentligen. Men skall följa upp detta genom mina kommentarer som jag märker att de läses. I Växjö och av partiledningen. Och av de som vill ana något som är på gång.

Skall i morgon bitti till radion och kommentera två saker. Mitt besök på en förskola på torsdag och att någon/några vill att Musica Vitae skall få ökat kommunalt stöd. Jag kommer att få frågor kring personaltätheten på förskolorna och kommunens inställning till orkestern. Jag vill gärna göra mera i båda fallen, med vi har de pengar vi har. Och jag tillstår att idrotten har gått om kulturen även om  vi är en av de få kommuner som ökat anslagen både till kultur och idrott. När det gäller orkestern, min ögonsten, så fattar jag lika lite här som i andra frågor beslut själv. Vi har en fördelningsnyckel med landstinget när det gäller Regionteatern, Kulturparken och Musica Vitae. Därför måste allt ske i samråd med landstinget. Och eftersom jag konfererat med landstingsstyrelsen ordförande så ser jag inga tecken på att landstinget kommer att minska sitt engagemang. Personaltätheten på förskolorna visar att Växjö ligger på snittet i landet. Men det är inte rimligt att de  s k 15-timmarsbarnen bara finns på förmiddagarna. Det är inte rimligt. Och sossarna vill urholka kvalitén än mer genom  att erbjuda arbetslösa maxtid på dagis. Detta gör man inte i de kommuner där man har makten. Sossarna får gärna lägga vilka förslag de vill, men behöver aldrig i media förklara hur de skall betala allt. Som att deras medlemsmöte i Växjö vill att alla skall få åka gratis på buss och tåg. Kostnad 100 miljoner bara i Växjö. Jag skall vara ärlig och medge att s aldrig kommer att lägga ett sådant skarpt förslag. Men det irriterar mig, bara lite, att man släpper igenom sådana förslag.
Från KF. Nils Fransson stridsberedd för mer byggande. René är alltid jättebra. Per Schöldberg tituleras som en vis man av fullmäktiges ordförande. Och m gör sitt bästa. På 6 år tror jag inte att jag har framhållit m före alliansen.

Och så kommer det att bli under reseterande del av perioden. Alliansen i Växjö jobbar som bara den för Växjös bästa. Det gör oppositionen också, men behöver sällan förklara hur man skall betala allt man lovar. En eloge till Martin Edberg idag som uppträdde värdigt som "tjänstgörande ordförande " i skola&barn. Där är märkligt att ju närmre makten man kommer desto mera försiktig blir man att lova hej vilt. Martin är dessutom som  nästan alla sossar trevlig i det privata. Och i sitt jobb med för den delen.

Bo Frank
Växjö 20121120